Giỏ hàng
Có 0 sản phẩm
icon Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Bành
0914357982
Thống kê truy cập
Đang online14
Hôm nay288
Hôm qua647
Tuần này288
Tháng này16980
Tất cả766903

NHẬN THỨC TỔNG QUAN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 
 I. Bảo hộ lao động
 
Bảo hộ lao động với nội dung chủ yếu là công tác an toàn và vệ sinh lao động là các hoạt động đồng bộ trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN), bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
 
Hoạt động Bảo hộ lao động luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất và công tác của con người. Sự phát triển của công tác này phụ thuộc vào nền kinh tế, trình độ khoa học, công nghệ và yêu cầu phát triển xã hội của mỗi nước. Bảo hộ lao động là một yêu cầu tất yếu khách quan để bảo vệ người lao động (NLĐ), yếu tố chủ yếu và năng động nhất của lực lượng sản xuất.
 
II. Mục đích, ý nghĩa của công tác Bảo hộ lao động
 
Mục tiêu của công tác Bảo hộ lao động là thông qua các biện pháp khoa học kỹ thuật, tổ chức kinh tế - xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên điều kiện lao động tiện nghi, thuận lợi ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa TNLĐ và BNN, hạn chế ốm đau, giảm sút sức khỏe và tính mạng NLĐ, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
 
Ở đâu có sản xuất, công tác thì ở đó phải tiến hành công tác Bảo hộ lao động. Bởi vậy, Bảo hộ lao động trước hết là phạm trù của sản xuất gắn liền với sản xuất để bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là NLĐ. Mặt khác nhờ chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ mà công tác Bảo hộ lao động có một hệ quả xã hội và nhân đạo to lớn.
 
Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
 
III. Tính chất của công tác Bảo hộ lao động
 
Để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội như đã nêu, công tác BHLĐ nhất thiết phải mang đầy đủ 3 tính chất: khoa học kỹ thuật, luật pháp và quần chúng.
 
Bảo hộ lao động mang tính khoa học kỹ thuật là vì mọi hoạt động của nó đều nhằm loại trừ các yếu tố nguy hiểm có hại, phòng chống TNLĐ và BNN đều phải xuất phát từ cơ sở khoa học và bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật.
 
Bảo hộ lao động mang tính luật pháp thể hiện ở chỗ muốn đưa các giải pháp khoa học kỹ thuật, các biện pháp tổ chức xã hội về bao ho lao dong vào thực tiễn thì phải thể chế hóa chúng thành những luật lệ, chế độ chính sách, tiêu chuẩn quy định, hướng dẫn để buộc mọi cấp quản lý, tổ chức và các cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện. Đồng thời, phải tiến hành thanh kiểm tra thường xuyên, khen thưởng và xử phạt nghiêm minh, kịp thời thì công tác Bảo hộ lao động mới được tôn trọng và có hiệu quả thiết thực.
 
Bảo hộ lao động mang tính quần chúng rộng rãi vì tất cả mọi người từ người sử dụng lao động đến người lao động đều là đối tượng cần được bảo vệ, đồng thời họ là chủ thể tham gia vào việc tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Bảo hộ lao động là hoạt động hướng về cơ sở vì con người trước hết là người lao động.
 
Sưu tầm